Kiinteistönvälittäjän tai kiinteistövälitysliikkeen laiminlyönnistä johtuva vastuu ei perustu asuntokauppalakiin, maakaareen tai kauppalakiin eikä sillä ole samanlaista velvoitteita mitä kaupan osapuolilla on (ostaja – myyjä).

On hyvä huomata, että välitysliike ei ole kaupan osapuoli, vaan toimii nimensä mukaisesti kaupan välittävänä osapuolena. Kiinteistönvälittäjän tulisi toimia toimessaan neutraalisti ja ohjata molempia kaupan osapuolia hyvän välitystavan mukaisesti.

Kiinteistövälittäjän tai kiinteistövälitysliikkeen vastuu voi perustua:

  • Toimeksiantosopimukseen (ostajan/myyjän kanssa) ja sen laiminlyömiseen;
  • Hyvän välitystavan vastaiseen toimintaan;
  • Välityslain mukaisten velvollisuuksien rikkomiseen.

Vastuun syntyminen edellyttää tahallisuutta tai aina vähintään tuottamuksellisuutta tai sopimuksen vastaista toimintaa. Välitysliikkeen toimeksiannon hoitamiseen liittyvä vastuu esimerkiksi edellyttää, että välitysliike noudattaa asianmukaisesti selonotto- ja tiedonantovelvollisuutta.

Korkeimman oikeuden tapauksessa KKO 2009:81 on kuvattu osuvasti välitysliikkeen vastuuta niihinkin Asunto-osakeyhtiötä koskeviin tietoihin, jotka eivät ole vielä konkretisoituneet hoitovastikkeen tai yhtiölainan muotoon:

”Kiinteistönvälitysliikkeen edustajalla oli velvollisuus ottaa selvää asunto-osakeyhtiössä tehdystä, isännöitsijäntodistuksessa ja myyntiesitteessäkin mainitusta vesi- ja lämpöjohtojen sekä viemäreiden kuntotutkimuksesta ja kertoa asunnon ostamista harkitsevalle tutkimuksessa todetusta putkistojen uusimistarpeesta, vaikka asunto-osakeyhtiössä ei ollut vielä tehty putkiremonttia koskevia päätöksiä”

Kiinteistönvälittäjältä tai kiinteistönvälitysliikkeeltä voidaan vaatia laiminlyönnin perusteella vahingonkorvausta.

Laki kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001074

Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä:  http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20001075#P4

Oikeustieteen maisteri Pauli Sortti

Asianajotoimisto Roihu Oy