Kiinteistön kaupan laatuvirheen reklamaatioaika

Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen (KKO 2016:69) reklamaatioaikaan liittyen. Tapauksessa oli kyse ostajien vaatimuksista rakennuksen ylä- ja alapohjan virheisiin liittyen. Ostajat olivat tehneet reklamaation myyjille kummankin virheen osalta noin kahden...

Virhetilanteet kiinteistökaupassa

Kiinteistön luovutusta koskevat virhesäännökset on todettu Maakaaressa. Maakaaressa (MK 2 luvun 17 – 19 pykälät) kiinteistön virheet on jaoteltu kolmeen eri kategoriaan: laatuvirhe (kiinteistön tosiasialliset ominaisuudet) vallintavirhe (kiinteistön vallintaa...

Välittäjän vastuu kiinteistö- ja asuntokaupassa

Kiinteistönvälittäjän tai kiinteistövälitysliikkeen laiminlyönnistä johtuva vastuu ei perustu asuntokauppalakiin, maakaareen tai kauppalakiin eikä sillä ole samanlaista velvoitteita mitä kaupan osapuolilla on (ostaja – myyjä). On hyvä huomata, että välitysliike ei ole...