Blogi

Maankäyttö- ja rakennuslaki uudistuu

Ympäristöministeriössä on valmisteltu maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistusta vuodesta 2018 lähtien. Lakiesitys on lähtemässä lausuntokierrokselle syyskuun lopussa. Kokonaisuus on massiivinen: valmistelussa on noin 400 pykälää ja hallituksen esitys on noin...

lue lisää

Korona ja liikehuoneiston vuokra

Koronavirusepidemia on lyhyessä ajassa vaikuttanut merkittävästi yritysten liiketoimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Moni yritys pyrkii keventämään eri tavoin kulurakennettaan ja sopeuttamaan toimintaansa muuttuneisiin olosuhteisiin. Useille yrityksille...

lue lisää

Kiinteistön kaupan laatuvirheen reklamaatioaika

Korkein oikeus on antanut ennakkopäätöksen (KKO 2016:69) reklamaatioaikaan liittyen. Tapauksessa oli kyse ostajien vaatimuksista rakennuksen ylä- ja alapohjan virheisiin liittyen. Ostajat olivat tehneet reklamaation myyjille kummankin virheen osalta noin kahden...

lue lisää

Virhetilanteet kiinteistökaupassa

Kiinteistön luovutusta koskevat virhesäännökset on todettu Maakaaressa. Maakaaressa (MK 2 luvun 17 – 19 pykälät) kiinteistön virheet on jaoteltu kolmeen eri kategoriaan: laatuvirhe (kiinteistön tosiasialliset ominaisuudet) vallintavirhe (kiinteistön vallintaa...

lue lisää