Blogi

Virhetilanteet kiinteistökaupassa

Kiinteistön luovutusta koskevat virhesäännökset on todettu Maakaaressa. Maakaaressa (MK 2 luvun 17 – 19 pykälät) kiinteistön virheet on jaoteltu kolmeen eri kategoriaan: laatuvirhe (kiinteistön tosiasialliset ominaisuudet) vallintavirhe (kiinteistön vallintaa...

lue lisää

Välittäjän vastuu kiinteistö- ja asuntokaupassa

Kiinteistönvälittäjän tai kiinteistövälitysliikkeen laiminlyönnistä johtuva vastuu ei perustu asuntokauppalakiin, maakaareen tai kauppalakiin eikä sillä ole samanlaista velvoitteita mitä kaupan osapuolilla on (ostaja – myyjä). On hyvä huomata, että välitysliike ei ole...

lue lisää

Asuinhuoneiston vuokrasuhteisiin liittyvä sääntely

Asuinkäyttöön soveltuvan ja tarkoitetun huoneiston vuokraukseen sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta (”AHVL” , 481/1995). Lain mukaan asuinhuoneiston vuokrasopimus ja sen muutos on tehtävä kirjallisesti (AHVL 5§) Vuokrasopimuksen pääsisältö Vuokranantaja ja...

lue lisää