Asunto-osakeyhtiöasiat

Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan
Asunto-osakeyhtiölaissa on määritelty yksityiskohtaisesti haltuunoton edellytykset ja haltuunottomenettely määräaikoineen. Yhtiökokous voi päättää osakkaan huoneiston hallintaanotosta enintään kolmen vuoden ajaksi esimerkiksi siksi, että osakkeenomistaja on laiminlyönyt toistuvasti vastikkeenmaksun tai huoneistossa vietetään jatkuvasti häiritsevää elämää.

Osakkeenomistajalle on ennen hallintaanottopäätöksen tekemistä annettava hallituksen kirjallinen varoitus. Mikäli osakkeenomistaja ei tämän jälkeen korjaa menettelyään, voidaan asia viedä yhtiökokoukseen.

Yhtiökokouksen päätös hallintaanotosta on annettava todisteellisesti tiedoksi osakkaalle, vuokralaiselle ja muulle huoneiston käyttöoikeuden saaneelle. Mikäli osakkeenomistaja katsoo, että hallintaanotto on perusteeton, voi hän 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista vaatia käräjäoikeudessa yhtiökokouksen päätöksen julistamista pätemättömäksi.