Asunto-osakeyhtiöasiat

Kunnossapito- ja muutostyöt

Kuka vastaa hoidosta, huollosta ja korjauksesta?

Vastuu kunnossapidosta jaetaan yhtiön ja osakkaan kesken asunto-osakeyhtiölain mukaan, ellei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Tällaisen määräyksen tulee kuitenkin olla riittävän yksiselitteinen ja täsmällinen. Osakkaiden mahdollisesti keskenään sopimat käytännöt kunnossapitovastuun jakautumisesta sitovat vain sopimuksen osapuolten kesken.

Asunto-osakeyhtiölain mukaan osakkeenomistajan kunnossapitovastuulle kuuluvat huoneiston sisäosat. Kyse on siis esimerkiksi lattian, seinien ja katon pintamateriaaleista, sisäovista, kalusteista ja kiinteistä laitteista. Yhtiö vastaa kiinteistön ja rakennuksen kunnossapidosta siltä osin kuin vastuu ei kuulu osakkeenomistajalle.

Yhtiön kunnossapitovastuulle kuuluvat rakenteet ja eristeet, kuten vesi- ja vesieristeet. Yhtiö vastaa myös perusjärjestelmistä, kuten lämmitys-, sähkö-, tiedonsiirto-, kaasu-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtojärjestelmistä. Lisäksi yhtiön on korjattava huoneiston sisäosat, jos ne vahingoittuvat rakenteessa olevan vian tai sen korjaamisen vuoksi.

Yhtiön kunnossapitovastuu koskee sellaisia rakenteita, eristeitä ja perusjärjestelmiä, jotka yhtiö on toteuttanut tai hyväksynyt vastuulleen, ja huoneistojen sisäosien korjaamista ajankohdan perustasoon yhtiössä. Yhtiö vastaa myös sellaisesta osakkeenomistajan tekemästä asennuksesta, joka rinnastuu yhtiön toteuttamaan tai vastuulleen hyväksymään toimenpiteeseen ja jonka toteuttamista yhtiö on voinut valvoa.

Osakkeenomistajan teettämät remontit

Osakkeenomistajalla on varsin laaja oikeus tehdä kunnossapito- ja muutostöitä huoneistossaan. Osakas voi muutostöillään parantaa huoneistonsa tasoa. Lähtökohtaisesti sellaisia muutoksia ei voi kuitenkaan suorittaa, joilla huoneiston yhtiöjärjestyksen mukainen käyttötarkoitus muutetaan toiseksi eli esimerkiksi varasto muutetaan toimistotilaksi.

Huoneistoremontista on ilmoitettava etukäteen kirjallisesti hallitukselle tai isännöitsijälle, jos remontti voi vaikuttaa yhtiön tai toisen osakkeenomistajan vastuulla olevaan rakennuksen tai huoneiston osaan, taikka toisen osakkeenomistajan huoneiston käyttämiseen. Tämä koskee sekä kunnossapito- että muutostöitä.

Osakkeenomistajan on huolehdittava, että huoneistoremontti tehdään hyvän rakennustavan mukaisesti. Mikäli osakkeenomistaja laiminlyö noudattaa hyvää rakennustapaa, hänelle voi syntyä vahingonkorvausvelvollisuus.

Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi asettaa ehtoja muutostyön toteuttamiselle tai jopa kieltää muutostyön, mikäli muutoksesta aiheutuu olennaista haittaa tai vahinkoa. Yhtiön tai toisen osakkaan tulee osoittaa, että vahinkoa aiheutuu ja että se on olennaista.

Yhtiöllä on oikeus valvoa, että osakkeenomistajan kunnossapito- tai muutostyö suoritetaan rakennusta ja kiinteistöä vahingoittamatta, hyvän rakennustavan mukaisesti sekä noudattaen sille mahdollisesti asetettuja ehtoja. Remontin suorittava osakkeenomistaja vastaa tarpeellisista ja kohtuullisista yhtiön valvontakustannuksista.