Asunto-osakeyhtiöasiat

Yhtiöjärjestys
Yhtiön toiminnasta määrätään yhtiöjärjestyksessä. Sitä voidaan pitää niin sanotusti yhtiön sisäisenä lakina. Yhtiöjärjestyksen määräykset voivat poiketa asunto-osakeyhtiölain säännöksistä, ellei sitä ole laissa nimenomaisesti kielletty.

Yhtiöjärjestys sisältää määräyksiä esimerkiksi yhtiövastikkeesta, yhtiön hallinnosta ja yhtiökokoukseen liittyvistä menettelyistä. Yhtiöjärjestyksessä voidaan myös määrätä kunnossapitovastuun jakautumisesta yhtiön ja osakkeenomistajan välillä tai lunastusoikeudesta silloin, kun osakkeen omistusoikeus siirtyy.

Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa ainoastaan yhtiökokouksen määräenemmistöllä, joka on kaksi kolmasosaa yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Joissakin tapauksissa vaaditaan lisäksi osakkeenomistajien suostumus.