Asuntokauppa

Myyjän velvollisuudet käytetyn asunnonkaupassa
Käytetyn asunnon kaupassa myyjän on luovutettava ostajalle asunnon hallinta sekä osakekirja tai muu asunnon omistus- tai hallintaoikeutta koskeva asiakirja yleensä kauppakirjassa sovitun mukaisesti. Jos asiakirjojen luovuttamisesta ei ole sovittu, tulee ne luovuttaa samassa yhteydessä asunnon hallinnan luovuttamisen yhteydessä.

Myyjällä on asuntokaupassa tiedonantovelvollisuus. Myyjän on annettava tietoja oma-aloitteisesti kaikista sellaisista seikoista, jotka voivat vaikuttaa ostajan ostopäätökseen, kuten asunnon vioista tai tehdyistä korjauksista. Myyjän on annettava tieto kaupan kohteen sellaisesta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja on voinut olettaa saavansa tiedon. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyjän on kerrottava ostajalle, jos asunto joltakin osin poikkeaa normaalitasosta.