Asuntokauppa

Ostajan velvollisuudet käytetyn asunnon kaupassa
Käytetyn asunnon kaupassa ostajan on huolellisesti tarkastettava kaupan kohteena oleva asunto. Ostaja ei voi myöhemmin vedota sellaiseen virheeseen, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostaja ei voi myöhemmin vedota sellaisiin virheisiin, jotka hänen olisi tullut havaita asuntoa tarkastaessaan. Asuntokauppaa koskevissa riitatilanteissa on monesti kysymys siitä, että onko ostaja tarkastanut asunnon lain edellyttämällä tavalla ennen asuntokauppa tai siitä, että olisiko virhe tullut havaita tavanomaisessa kaupan kohteen ennakkotarkastuksessa.

Ostajan kannalta on erityistä merkitystä sillä, että onko hänellä ollut velvollisuus tarkastaa asunto poikkeuksellisen tarkkaan sekä siitä, että onko hänen tullut ymmärtää jonkin ilmenneen seikan merkitys tarkastusta tehdessään. Tilanteet ovat moninaisia ja arviointi edellyttää usein juristin tulkinta-apua.

Muut ostajan velvollisuudet asuntokaupassa liittyvät lähinnä kauppahinnan maksamiseen.