Kiinteistön kauppa

Kiinteistön kauppaa sääntelee maakaari, jossa on määritelty myyjän ja ostajan oikeudet ja velvollisuudet. Kiinteistön kauppaan liittyy erityisiä muotovaatimuksia, jotka on syytä huomioida jo kaupan esisopimusvaiheessa. Vuokraoikeuden kauppaa eivät kiinteistön kaupan muotovaatimukset koske.

Kiinteistön kaupan riidat liittyvät tavallisesti kaupanteon jälkeen kiinteistöllä sijaitsevassa rakennuksessa esiintyviin virheisiin. Maakaaren säännösten mukaan ostajalla on oikeus hinnanalennukseen ja merkittävien virheiden johdosta kaupan purkuun, sekä tietyin edellytyksin myös vahingonkorvaukseen.

Maakaaren mukaan kiinteistössä on laatuvirhe, jos kiinteistö ei ole ominaisuuksiltaan sellainen kuin on sovittu tai se ei vastaa sitä mitä voidaan katsoa sovitun.

Tyypillisiä virhetilanteita ovat:

Rakennusvirheet

– rakennuksessa ilmenevät puutteet, jotka liittyvät viallisiin rakenteisiin. Usein rakennuksessa esiintyvät kosteus- ja mikrobivauriot ovat peräisin rakennusvirheistä tai puutteellisesti korjatuista kosteusvaurioista.

Tiedonantovirheet

– myyjä on ennen kaupantekoa antanut ostajalle virheellisen tiedon kiinteistöä koskevasta ominaisuudesta.

Pinta-alavirheet

– rakennuksen tai kiinteistön pinta-ala ei vastaa siitä annettuja tietoja.
Myyjälle ja ostajalle voi tulla erimielisyyttä siitä, rasittaako kaupan kohdetta sellainen virhe, joka oikeuttaa maakaaren mukaiseen hinnanalennukseen tai kaupan purkuun.

Jos kohtaat ongelmia kiinteistön kaupassa, ota yhteyttä meihin. Meillä on monipuolinen kokemus sekä myyjien että ostajien avustamisesta. Kokeneet asiantuntijamme auttavat sinua.