Kiinteistön kauppa

Esisopimus
Kiinteistön kaupan esisopimuksessa sovitaan myöhemmin tehtävästä kaupasta. Jotta esisopimus olisi osapuolia sitova, edellyttää oikeustoimi kiinteistön kaupan määrämuotoa.

Kiinteistön kaupan esisopimusta käytetään yleensä silloin, kun myyjä ja ostaja haluavat tehdä kaupan, mutta kaupanteon edellytyksiä ei vielä ole. Esisopimuksessa sovitaan ne ehdot, joiden täyttyessä kauppa on tehtävä, sekä millä ehdoilla kauppa tehdään. Esisopimuksessa sovitaan yleensä sopimussakosta, jonka kaupasta perusteettomasti vetäytyvä joutuu sopimuskumppanilleen maksamaan.