Kiinteistön kauppa

Muotovaatimus
Kiinteistön kauppa on määrämuotoinen oikeustoimi. Samat muotomääräykset koskevat myös vaihtoa ja lahjaa. Kiinteistön vuokraoikeuden kauppaa muotomääräykset sen sijaan eivät koske.

Maakaaren mukaan kiinteistön kauppa on tehtävä kirjallisesti. Myyjän ja ostajan tai näiden edustajan tulee allekirjoittaa kauppakirja kaupanvahvistajan läsnä ollessa. Kauppakirjasta on käytävä ilmi kaupan osapuolet ja kohde sekä kauppahinta tai muu vastike ja luovutustarkoitus.

Muotomääräysten noudattamatta jättäminen aiheuttaa kiinteistön kaupan pätemättömyyden eikä saannolle myönnetä lainhuutoa.

Muotovaatimus koskee myös kiinteistön kaupan purkua.