Kiinteistön kauppa

Reklamaatio
Ostajan tulee virheen havaittuaan tehdä virheilmoitus, eli reklamaatio myyjälle. Laiminlyömällä reklamaation, ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen. Reklamaatiovelvollisuus koskee kaikkia virhetyyppejä.

Reklamaatiossa ostajan tulee ilmoittaa myyjälle, mitä virheitä kiinteistössä on ja mitä vaatimuksia ostajalla virheiden johdosta on. Reklamaatio tulee tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe ja sen merkitys on havaittu. Laatuvirheen ollessa kysymyksessä kuitenkin viimeistään silloin, kun viisi vuotta kiinteistön kaupasta on kulunut.