Kiinteistön kauppa

Vahingonkorvaus
Ostaja voi vaatia kiinteistön virheen johdosta hinnanalennuksen tai kaupan purun lisäksi vahingonkorvausta. Vahingonkorvausvastuu edellyttää myyjän tuottamusta eli tahallisuutta tai huolimattomuutta. Jos myyjä esimerkiksi laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa, on hän menetellyt tuottamuksellisesti. Mikäli kysymyksessä on edellä mainittu salainen laatuvirhe, ei ostajalla kuitenkaan ole oikeutta vahingonkorvaukseen. Vahingonkorvaus käsittää täyden korvauksen kaikista vahingoista jotka ovat syy-yhteydessä myyjän sopimusrikkomukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että vahingon tulee johtua kiinteistön virheestä. Tavallisimpia vahinkoja ovat sijaisasumiskulut ja korjauskustannukset.