Kosteus- ja homevauriot

Asumisterveys
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut terveydensuojelulain nojalla asetuksen asunnon tai muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista. Terveydellisillä olosuhteilla tarkoitetaan asunnon tai muun oleskelutilan fysikaalisia (esim. lämpötila, kosteus, ilmanvaihto, melu), kemiallisia (esim. hiilidioksidit, häkä, formaldehydi) ja biologisia (esim. mikrobikasvustot) olosuhteita.

Terveyshaittaa aiheuttavan mikrobiologisen olosuhteen selvittäminen perustuu rakennuksen tekniseen selvitykseen, jossa kartoitetaan kosteus- ja mikrobivaurioiden esiintyminen. Jos mikrobivaurio on ilmeinen ja silmin havaittavissa, ei mikrobimäärityksiä välttämättä tarvita. Asumisterveysasetuksen mukaisia mikrobiologisia määrityksiä tehdään tarvittaessa rakenteissa olevan mikrobikasvun toteamiseksi.