Kosteus- ja homevauriot

Materiaalinäyte
Asumisterveysohjeessa on yksityiskohtaiset materiaalinäytteenotto-ohjeet. Tutkimuslaboratoriot antavat tietoa näytteenotosta ja näytteiden toimittamisesta laboratorioon.

Materiaalinäytteillä osoitetaan materiaalin kosteusvaurio ja tarkennetaan korjausalueen laajuus.

Materiaalinäytteet otetaan mikrobivaurioituneesta tai sellaiseksi epäillystä rakennusmateriaalista. Materiaalinäytteitä voidaan ottaa useita samasta vauriosta vaurioalueen laajuuden selvittämiseksi. Näytteenottokohdan tulisi olla joko tutkittavan rakenteen tai vaurion suhteen edustava.

Materiaalinäytettä tarvitaan vähintään 1 g mikrobiologisia analyysejä varten. Näyte otetaan puhtailla välineillä puhtaaseen tiiviiseen muovipussiin ja näytteenotossa edetään oletetusti puhtaasta vaurioituneimpaan materiaaliin.