Kosteus- ja homevauriot

Pintanäytteet
Pintanäytteet ovat rakennuksen sisätilasta tai rakenteesta pyyhkäisemällä otettuja näytteitä, joita analysoidaan kasvatusmenetelmällä. Pintanäytteenotto soveltuu koville materiaaleille kuten betoni-, kaakeli-, muovi-, puu-, tapetti- sekä maalipinnoille. Näytteenoton edustavuuden kannalta, näytteitä tulisi ottaa 2 – 5 epäillystä vaurioalueesta ja näytteet tulee ottaa eri puolilta vaurioaluetta. Otettavien näytteiden määrään vaikuttaa vaurion laajuus. Jos kasvustoa epäillään esiintyvän useiden eri materiaalien pinnoilla, jokaisesta materiaalista otetaan vähintään yksi pintanäyte. Jokaista vauriokohdasta otettua näytettä kohden voidaan ottaa vertailunäyte. Vertailunäyte otetaan vastaavasta rakennetyypistä samaa materiaalia olevalta vaurioitumattomalta pinnalta. Otettavan vertailunäytteen on oltava riittävän kaukana vaurioalueesta. Esimerkiksi eri huoneesta tai kerroksesta, joka on käyttötarkoitukseltaan samankaltainen tila, mutta kuitenkin samaa huoneistoa.