Rakentaminen

Lisä- ja muutostyöt rakennusurakassa
Rakennusurakassa tulee usein erimielisyyttä urakoitsijan lisä- ja muutostöistä. YSE 1998 lisä- ja muutostyöt on jaoteltu siten, että lisätyöksi katsotaan sellainen urakoitsijan suoritus, joka ei ole urakkasopimuksen mukaan alun alkaenkaan kuulunut urakoitsijan suoritusvelvollisuuteen. Lisäksi muutostyöksi katsotaan sopimuksen pohjana olevien suunnitelmien muuttamisesta aiheutuvaa suorituksen muutosta.

Erimielisyydet koskevat yleensä sitä, onko tiettyä työtä pidettävä sellaisena lisä- ja muutostyönä, joka oikeuttaa urakoitsijan korvaukseen ja urakka-ajan pidennykseen. Arvioitaessa sitä, mitä työsuoritteita urakkaan kuuluu, pidetään lähtökohtana urakkasopimusasiakirjojen sisältöä. Toisaalta suunnitelmia täsmennetään usein urakan aikana, eikä urakoitsijalla ole oikeutta lisä- ja muutostöiden osalta lisäkorvaukseen tai urakka-ajan pidennykseen sellaisista töistä, jotka urakoitsijan olisi ennen sopimuksen allekirjoittamista pitänyt ottaa huomioon.

Urakoitsijalla voi olla myös velvollisuus toteuttaa tilaajan edellyttämät muutostyöt, elleivät ne olennaisesti muuta suoritusta toisen luonteiseksi. Tästä on otettu määräys YSE 1998 ehtojen kohtaan 43 §. Tilaajalla on puolestaan velvollisuus maksaa urakoitsijalle muutostyöstä lisäkorvaus.