Rakentaminen

Riitojen ratkaiseminen
Rakennushankkeiden kaltaiset laajat sopimuskokonaisuudet aiheuttavat sen, että hankkeita ei aina voida viedä läpi ilman että osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista syntyy riitaisuuksia. Kun riita-asiaa käsitellään oikeudessa vuosien jälkeen, varsinaisesta rakentamisesta korostuu rakennusvirheiden, viivästymisen sekä muiden haittojen selvittämisen vaikeus. Osapuolten välisten erimielisyyksien synnyttyä on tärkeää dokumentoida esimerkiksi lisäkustannusten määrä, jotta myöhemmin voidaan esittää luotettava näyttö vaatimusten tueksi. Osapuolten kirjalliset ilmoitukset sekä huomautukset työn aikana on syytä tehdä siitä huolimatta, että esimerkiksi lisä- ja muutostöitä usein tilataankin ensivaiheessa suullisesti.

Pitkien oikeusprosessien välttämiseksi paras ratkaisu riitojen ratkaisemiseksi on sopiminen. Jos osapuolet eivät itse löydä sovintoa, voivat he pyytää rakennusalan oikeuskysymyksiä tuntevan asiantuntijan sovittelemaan riitaa. Yleisissä alioikeuksissamme on lisäksi käytössä tuomioistuinsovittelu, jota käytettään yhä useammin myös rakennusriitojen sovinnolliseksi ratkaisemiseksi.