Asuinhuoneiston ja liikehuoneiston vuokrasuhteet

Huoneenvuokraa koskeva lainsäädäntöä säädellään pääsääntöisesti kahdessa eri säädöksessä, laissa asuinhuoneiston vuokrauksesta ja laissa liikehuoneiston vuokrauksesta.

Pääpiirteiltään lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta sovelletaan silloin, kun rakennus tai sen osa vuokrataan asumiskäyttöön. Lakia liikehuoneiston vuokrauksesta sovelletaan silloin, kun rakennusta tai sen osaa käytetään johonkin muuhun kuin asumiskäyttöön. Hotellitoiminta ja majoitusliikkeiden toiminta on laissa erikseen säännelty.

Osa lainsäädännöstä on niin sanotusti vuokranantajaa ”pakottavaa lainsäädäntöä”, eikä siitä voi poiketa vuokralaisen vahingoksi.