Asuinhuoneiston ja liikehuoneiston vuokrasuhteet

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksesta

Asuinhuoneiston vuokrasopimus

Asuinhuoneiston tulee sopimuksen mukaan olla tarkoitettu käytettäväksi asuntona. Vuokrasopimuksen tunnusmerkistöön kuuluu vuokralaisen velvollisuus maksaa vuokraa eli vastiketta huoneiston hallinnasta. Vuokrasopimuksen syntyminen ei edellytä kirjallista muotoa. Suullisesti sovittu vuokrasopimus katsotaan tehdyksi toistaiseksi.

Vuokranantajan päävelvoite on luovuttaa huoneiston hallinta vuokralaisen/vuokralaisten käyttöön. Vuokralaisen/vuokralaisten päävelvoite on maksaa vuokraa huoneiston hallintaa vastaan.

Vuokranantajalla on tavallisesti velvollisuus pitää huoneisto vuokrasopimuksen mukaisessa kunnossa (hoitaa esim. peruskorjaukset ja remonttityöt). Vuokralaisella on lähtökohtaisesti velvoite hoitaa ja ylläpitää huoneiston kuntoa.

Vuokralainen ja vuokranantaja voivat sopia kohtuullisen suuruisesta vakuudesta. Laissa vakuuden enimmäismäärä on rajoitettu kolmen kuukauden vuokraa vastaavaan määrään.

Asuinhuoneiston vuokrasopimus voi olla voimassa määräajan tai se voi olla voimassa toistaiseksi. Sopimuksen kesto on osapuolten sopimusvapauden piirissä.

Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen päättäminen

Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa noudattaen irtisanomisaikaa. Määräaikainen vuokrasopimus sitoo nimensä mukaisesti molempia osapuolia sovitun määräajan (esim. 12 kuukautta) eikä sitä voi lähtökohtaisesti päättää kesken sopimuskauden. Lisäksi vuokranantaja ja vuokralainen voivat milloin tahansa sopia yhteisesti vuokrasopimuksen päättämisestä.

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen on irtisanomisaika 3 kuukautta, mikäli vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti alle vuoden ja 6 kuukautta, mikäli vuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti yli vuoden. Vuokralaisen irtisanomisaika on 1kk riippumatta vuokrasopimuksen kestosta. Vuokrasopimuksen irtisanominen on annettava kirjallisesti ja todisteellisesti.

Vuokrasopimus voidaan myös tietyin edellytyksin purkaa, tällöin sopimus päättyy välittömästi. Vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen:

  • Mikäli vuokralainen laiminlyö vuokran maksamisen
  • Mikäli vuokraoikeus siirretään tai huoneisto tai osa siitä luovutetaan muuten toisen käyttöön vastoin säännöksiä.
  • Huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty.
  • Vuokralainen viettää tai sallii huoneistossa vietettävän häiritsevää elämää.
  • Vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti.
  • Vuokralainen rikkoo terveyden ja järjestyksen säilyttämistä koskevia määräyksiä.

Myös vuokralaisella on tietyt edellytykset purkaa vuokrasopimus. Vuokralainen voi purkaa sopimuksen päättymään heti tai tietyn ajan kuluttua. Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus, mikäli huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen aiheutuu ilmeistä vaaraa terveydelle, vuokralaiselle itselleen, hänen kotiväkeensä kuuluvalle tai vuokralaisen palveluksessa olevalle.